Zorg in natura

ZIN -zorg wordt door APC-thuiszorg met ingang van 1 januari 2012 geleverd

Bij ZIN (zorg in natura) wordt de zorg geregeld door de zorginstelling die u heeft gekozen als voorkeursaanbieder.

Over de betaling maakt APC-thuiszorg afspraken met het zorgkantoor. Zij regelen ook de verdere administratieve en financiele afwerking voor u.

U kunt altijd zelf de keuze maken tussen een persoonsgebonden budget (PGB) en Zorg in natura (ZIN).

U kiest bijvoorbeeld zorg in natura wanneer u of uw partner / echtgenoot / kind:

 • Het geen aantrekkelijk idee vindt alles zelf te moeten regelen;
 • Niet weet hoe u aan geschikte zorg- of hulpverleners kunt komen;
 • Het moeilijk vindt om als werkgever op te treden en in het werkoverleg goed op te komen voor uzelf;
 • Het moeilijk vindt om aan het zorgkantoor informatie te geven over de besteding van uw PGB;

 

Wilt u wel gebruik maken van de voordelen van een Persoonsgebonden budget, maar niet te maken hebben met de nadelen, neem dan contact op met een organisatie zoals APC-Thuiszorg. Wij regelen dan alles voor u, van werving van personeel tot en met het indienen van de declaraties.

Zorg in natura (APC thuiszorg vanaf 2012*):

 • Geen administratie
 • Er kunnen wachtlijsten zijn
 • Kans op wisselende zorgverleners
 • Zorgverlening kan op wisselende tijdstippen plaatsvinden
 • Alleen zorg in de thuissituatie

* APC-thuiszorg is sinds oktober 2010 AWBZ toegelaten (Stichting APC-thuiszorg voldoet aan alle transparantie-eisen, zoals die door het ministerie van VWS gesteld worden). 

PGB

Zowel PGB als zorg in natura kennen hun eigen voor- en nadelen:
Persoonsgebonden budget:

 • Zelf bepalen door wie, wanneer, waar en hoe de benodigde zorg wordt verleend
 • Zelf personeel werven
 • Afspraken maken
 • Administratie bijhouden
 • Verantwoording afleggen