WMO hulp

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is bedoeld om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen en mee te doen in de samenleving.

De WMO wordt uitgevoerd door de gemeente. Daar wordt ook bepaald of u in aanmerking komt voor de WMO.
Lukt zelfstandig wonen niet meer zonder hulp, dan kunt u de gemeente vragen om ondersteuning.

U kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld:

  • huishoudelijke zorg
  • aanpassingen in de woning zoals een traplift of verhoogd toilet
  • vervoersvoorzieningen
  • scootmobiel
  • het ontmoeten van anderen
  • ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers
  • maaltijdverzorging
  • et cetera

Iedere gemeente bepaalt zelf welke ondersteuning zij aanbiedt. De meeste gemeenten hebben een WMO-loket waar u terecht kunt met vragen.

De kosten

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw verzamelinkomen: hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. Naar uw vermogen (eigen huis, spaargeld) wordt niet gekeken. Gemeenten bepalen zelf de hoogte van de eigen bijdrage; per gemeente kan dit dus verschillend zijn.

Hebt u een indicatie voor WMO-hulp? Dan rekent het Centraal Administratie Kantoor (CAK) met de regels van uw gemeente uit hoeveel u moet betalen. Het CAK stelt de maximale eigen bijdrage WMO per periode vast en int deze bijdrage.