PGB-zorg

PGB-zorg wordt door APC-thuiszorg geleverd.
Vanaf 1 januari 2011 is de subsidiestop op de PGB, die vanaf 1 juli 2010 door de regering was ingevoerd, opgeheven.

Iemand met een CIZ-indicatie met een persoonsgebonden budget (PGB) kan zélf thuiszorg inkopen en organiseren. Zo iemand heet dan ‘budgethouder’. Een budgethouder sluit met een zorgaanbieder een overeenkomst waarin alle afspraken over de zorg staan. Het PGB kent voor- en nadelen. Het geeft veel vrijheid, maar het brengt ook veel geregel met zich mee.

Twee mogelijkheden aan de hand van een voorbeeld

Uw partner is ziek en heeft een aantal ochtenden per week persoonlijke verzorging en verpleging nodig en doet een beroep op APC-thuiszorg.

1. AWBZ – PGB

U en/of uw partner / echtgenoot / kind mogen zélf op basis van de indicatiestelling van het CIZ bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige aanstellen. Wanneer u kiest voor een persoonsgebonden budget, dan moet u deze zorg zélf organiseren en inkopen. U bent dan budgethouder. Welke zorgverlener u inschakelt mag u dus zelf zelf bepalen. Omdat u verantwoordelijk bent voor de zorg, zoekt u zelf iemand met de juiste verpleegkundige kwaliteiten. Die zorg kan door APC-thuiszorg aan u geleverd worden.

  • Het PGB is niet verplicht, maar een keuze. Wie kiest voor een PGB kan ook weer stoppen, bijvoorbeeld omdat het in de praktijk toch tegenvalt. Iemand kan dan overstappen op de zorg die door een instelling wordt gegeven. De instelling heeft daarover afspraken gemaakt met het zorgkantoor.
  • Wie met een persoonsgebonden budget aan de slag gaat, zoekt zelf de hulpverleners of bureaus uit die hulp bieden. U als budgethouder kunt met bijvoorbeeld APC-thuiszorg afspraken maken over de zorg die wij geven en wat wij dan uitbetaald krijgen. Die afspraken worden vastgelegd in een zorgovereenkomst die de budgethouder en de zorgverlener beiden ondertekenen. Het ‘zwart’ uitbetalen van zorgverleners is met een PGB niet mogelijk.

2. AWBZ – ZIN

U en/of uw partner / echtgenoot / kind laten de indicatiestelling van het CIZ aan een AWBZ-toegelaten thuiszorginstelling toewijzen. De thuiszorginstelling regelt al uw zorg en draagt daarvan dan ook de verantwoordelijkheid. APC-thuiszorg is sinds oktober 2010 AWBZ toegelaten en voldoet aan alle eisen, zoals die door het ministerie van VWS gesteld worden. Wij kunnen afspraken maken met het zorgkantoor.

 

Waar komt het geld vandaan?

Het geld voor de zorg komt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit is een volksverzekering voor de extra kosten van zorg.