Producten

De volgende zorg wordt verleend:

  • persoonlijke verzorging: het geheel of gedeeltelijk overnemen van tal van persoonlijke verzorgingstaken met een tijdelijk of langdurig ondersteuning en/of verzorging,
  • begeleiding: bij het structureren van de dag, het oefenen van dagelijkse vaardigheden, zoals het zich redden in een postkantoor en/of het doen van boodschappen et cetera.
  • verpleging: hulp bij herstel van ziekte en, om verergering te voorkomen, verpleegkundige hulp.
  • terminale zorg 7 * 24 uur (in heel Nederland).

Zorgplan

Samen met u inventariseren wij uw zorgbehoefte(n) en stellen een passend zorgpakket met een vaste begeleider samen. Hiermee staan wij tevens garant voor een plezierige omgang tussen cliënten en medewerkers en een kwalitatief betere zorg.