Waarden (waartoe)

De wens van u als cliënt bepaalt hoe de thuiszorg er uit ziet. Thuiszorg wordt aan een ieder met een zorg- en/of hulpvraag geboden. Wanneer u of uw partner, familielid vanwege ziekte, een handicap en/of ouderdom niet langer voor alles zelf kan instaan, maar toch het liefst zo lang mogelijk thuis (in eigen vertrouwde buurt) wil blijven wonen, dan biedt APC thuiszorg.

 • op maat door toegewijd en goed opgeleid personeel;
 • waarbij wensen van u als cliënt voorop staat;
 • duidelijke afspraken gemaakt worden;
 • waarbij gewerkt wordt met vaste zorgverleners;
 • met ruimte voor persoonlijke aandacht;
 • met betrokkenheid, gelijkwaardigheid en respect voor een eventuele multiculturele achtergrond;
 • zonder wachtlijst.

Strategie (hoe)

Andreas Personal Care respecteert de eigen invulling van de hulpbehoevende mens aan zijn of haar leven waarbij, zo snel als mogelijk is, zorg verleend wordt die optimaal is afgestemd op de behoeften van de cliënt. Het gaat hierbij om:

 • kwalitatief goede thuiszorg in de verpleging en verzorging (AWBZ) in de eigen vertrouwde omgeving van de cliënt en een goede nazorg door de zorgmanager;
 • begeleiding aan zorgbehoevende jongeren, volwassenen en ouderen;
 • een regionale aanpak voor Amsterdam en Amersfoort waarbij zorgvragers zoveel mogelijk een beroep kunnen doen op hun eigen begeleider of verzorger.
 • een landelijke aanpak voor 7 * 24 uurs thuiszorg.

Missie (waarom)

Andreas Personal Care wil dat haar cliënten zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven kunnen voeren.
Andreas Personal Care draagt daarbij zoveel mogelijk bij aan de kwaliteit van leven en welbevinden van haar cliënten.

Visie (waarheen)

De cliënten van APC bepalen zelf welke zorg zij willen afnemen en hoe dat moet gebeuren.