CIZ

Wanneer u, uw partner / echtgenoot of kind door ziekte, een beperking / handicap of ouderdom afhankelijk wordt van anderen, wordt u voor een aantal dilemma’s geplaatst:

  • Kunt u zelfstandig blijven wonen of moet u naar een verpleeg- of verzorgingstehuis?
  • Wie regelt bij u thuis het huishouden?
  • Wie kan u begeleiden, verzorgen of verplegen?
  • Wie helpt u bij het douchen en aankleden et cetera?

Wilt u thuiszorg ontvangen, dan moet eerst worden beoordeeld of u recht heeft op die zorg. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) bepaalt of u een indicatiestelling krijgt. Deze dient u zelf bij het CIZ aan te vragen. APC-thuiszorg kan u daarbij helpen.

Indicatie

Het CIZ beoordeelt of u in aanmerking komt voor thuiszorg. Met een indicatiebesluit van het CIZ heeft u recht op AWBZ zorg. Deze wordt in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB), dan wel als zorg in natura (ZIN) verstrekt.

Hulp bij het huishouden gaat via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en wordt via de gemeente geregeld en niet via de CIZ. Veel gemeenten hebben een WMO-loket voor vragen en advies. Meestal zult u een aanvraagformulier in moeten vullen. Behalve uw naam en adres moet u soms de hoogte van uw inkomen invullen. Dit is nodig om uw eigen bijdrage te kunnen berekenen. Daarnaast moet u invullen of u ook AWBZ-zorg krijgt. Anders betaalt u misschien te veel eigen bijdrage.

Regio

Het CIZ is verdeeld in een aantal regiokantoren. Wilt u weten bij welk regiokantoor u terecht kunt voor uw aanvraag? Klik dan de 4 cijfers van uw postcode in om uw CIZ vestiging te vinden via http://www.ciz.nl/. Voor meer algemene informatie over CIZ kunt u ook op deze site terecht.