AWBZ (informatie)

Via de AWBZ is iedere Nederlander verzekerd voor zorg en ondersteuning bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Om aanspraak te kunnen maken op deze wet, hebt u een indicatiebesluit nodig van het CIZ.

Het zorgkantoor in uw regio voert de AWBZ-zorg namens alle zorgverzekeraars uit.

De AWBZ maakt onderscheid in vijf functies:

  • Persoonlijke verzorging (iemand wassen, helpen met baden of douchen, naar de wc gaan, aankleden of uit bed helpen et cetera).
  • Verpleging (het verzorgen van een wond of het geven van injecties en medicijnen et cetera).
  • Begeleiding (iemand helpen de dag in te vullen of leren zorgen voor het eigen huishouden of begeleiding in het omgaan met gedragsproblemen of een psychiatrische stoornis, leren leven met een beperking, handicap of het opbouwen van een (nieuwe) vriendenkring et cetera.
  • Behandeling (bijvoorbeeld de revalidatie na een beroerte et cetera).
  • Verblijf (verblijf in een instelling als voortdurend toezicht nodig is of als bij dementie de partner of de de mantelzorger de zorg niet langer aan kan et cetera)

Niet in de AWBZ, maar ondergebracht bij de gemeente (WMO):

  • Huishoudelijke verzorging (schoonmaken in huis, de was doen, koken, boodschappen doen of de planten water geven et cetera).