Kwaliteit

Er wordt gewerkt volgens het HKZ certificatenschema voor de thuiszorg.

Cliëntenraad

Tevens werken we in 2011 aan een cliëntenraad waarin u, of uw partner, kunt participeren en vindt er periodiek een onafhankelijk onderzoek naar de tevredenheid onder onze cliënten plaats.

AWBZ-toelating

Andreas Personal Care heeft sinds oktober 2010 van het Ministerie van VWS een eigen AWBZ-toelating. 

Deskundigheid

Alle cliënten worden door gemotiveerde en gekwalificeerde zorgverleners begeleid.